Profil Investitori

STRATEGIA DE AFACERI

Star Residence Invest SA a fost constituita in anul 2020, capitalul social al societatii fiind de 9.610.000 lei, constituit din aport in numerar in valoare de 39.543 lei si aport in natura in valoare de 9.570.457 lei. Aporturile in natura au fost certificate printr-un Raport de evaluare emis de Colliers Romania, care, in septembrie 2020, evalua apartamentele in cauza la preturi cuprinse intre 1.400 si 1.450 EUR/mp util, iar parcarile exterioare la aproximativ 6.950 EUR unitatea.

Aportul in natura a fost subscris si varsat de catre Impact Developer & Contractor SA si consta intr-un numar de 14 apartamente cu suprafete utile cuprinse intre 70 si 90 de mp si un numar de 26 de locuri de parcare cu suprafete de 12-13 mp.

Imobilele aduse ca aport la capitalul social al companiei sunt situate in Mun. Bucuresti, Aleea Teisani, in cadrul ansamblului rezidential Greenfield Residence (https://www.greenfieldresidence.ro/). Imobilele sunt libere de sarcini.

Mai mult de atat, compania isi asuma prin politica de dividend sa recompenseze anual investitorii prin dividende, cuprinse intre 90 si 95% din profitul net realizat si isi propune sa-si creasca portofoliul de active imobiliare astfel incat pana la finalul anului 2023 sa detina o suprafata utila inchiriabila de peste 4.600 de mp.

 

Monica Ivan
Persoana de legatura cu BVB (reprezentant Emitent)
Phone: Telefon: +40 744 378 073

Actiunilor supuse admiterii la tranzactionare le-au fost alocate de catre Depozitarul Central SA codurile ISIN: RON95JJEDCB1, CFI: ESVUFRsi FISN: STAR RESI INV/REGSHS RON0.2. Simbolul de tranzactionare al actiunilor descrise mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB va fi “REIT”.

Capitalizarea anticipata minima a societatii, ulterior admiterii la tranzactionare de catre BVB pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare, este de 10,47 mil. lei. Capitalizarea anticipata a rezultat in urma inmultirii numarului de actiuni supuse listarii cu pretul de subscriere (0,218 lei/actiune) din plasamentul privat de vanzare actiuni desfasurat in perioada 4-18 decembrie 2020 de catre actionarul majoritar de la acea data, Impact Developer & Contractor SA, prin care acesta viza vanzarea integrala a detinerii sale de 48.001.950 actiuni ale Emitentului catre investitori (“Plasamentul privat”). Inchiderea cu succes a Plasamentului privat de vanzare actiuni a indicat un interes al investitorilor fata de acest Emitent, probabil a se manifesta si dupa momentul listarii pe SMT al BVB.

Persoane responsabile

Star Residence Invest SA, persoana juridica romana, organizata ca si societate pe actiuni, reprezentata de REIT Capital SA, in calitate de Administrator unic, aceasta din urma fiind de asemenea organizata ca si societate cu raspundere limitata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/2922/2020, Cod Unic de Inregistrare 43070891, cu sediul in Str. Motilor, Nr. 119, Cluj-Napoca, si reprezentata legal de d-na. Monica IVAN, are calitatea de Emitent al Actiunilor supuse listarii.

SSIF BRK Financial Group SA, persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Inregistrare 6738423, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, reprezentata legal de dl. Razvan RAT, Director General Adjunct, are calitatea de Consultant Autorizat al Emitentului in vederea listarii.

 

Star Residence Invest SA, societate reprezentata legal de REIT Capital SA prin d-na. Monica IVAN, accepta responsabilitatea pentru continutul Memorandumului si declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile furnizate despre Emitent sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

De asemenea, SSIF BRK Financial Group SA, reprezentata legal de dl. Razvan RAT, Director General Adjunct, accepta responsabilitatea pentru continutul Memorandumului si declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile furnizate despre Emitent sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.